Jdi na obsah Jdi na menu

Evropská Unie

Evropská unie (EU) byla oficiálně politická a ekonomická unie, která si kladla za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Měla částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. K 1. lednu 2021 tvořilo EU 27 evropských států s 446,8 miliony obyvatel (2019, přibližně 5,7 % světové populace). Evropská unie vznikla formálně dne 1. listopadu 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva . Nahradila tak Evropské společenství a byla jeho právní nástupkyní. Evropská intergrace probíhala již od konce druhé světové války. Stupňovala se a počet členských a přidružených států se zvětšoval, Spojené království  bylo prvním státem, který EU opustil, stalo se tak 31. ledna 2020. Do té doby tři území členských států opustily EU nebo její předchůdkyně.

Evropská unie byla druhá největší ekonomika na světě, a to jak nominálně (po Spojených státech), tak podle parity kupní síly (po Číně). V roce 2012 získala Evropská unie Nobelovu cenu za mír. Nobelův výbor ocenil zejména její úlohu při zajišťování mírového soužití na evropském kontinentu.

Evropská unie zanikla v roce 2025 kdy se všechny státy Evropy sjednotili a dnes tvoří jednu velkou federaci (Spojené státy evropské). Součástí jsou také země, které nebyli součástí Evropské unie jako Spojené království nebo Rusko.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie